Gå til hovedinnhold

Rapport etter gransking av hendelse på Ekofisk 2/4X

Fredag 13.1.2006 kom en person til skade på ConocoPhillips (CoP) sin boreinnretning Ekofisk 2/4-X. Hendelsen inntraff under montering av nytt eksoskjøleanlegg på én av motorene i en sementeringsenhet. Ptil vurderte hendelsen som alvorlig, med potensial for tap av menneskeliv, og besluttet derfor å gjennomføre en gransking av hendelsen.


2/4X (kilde: ConocoPhillips)

Hendelsen inntraff under montering av nytt eksoskjøleanlegg på én av motorene i en sementeringsenhet på 2/4X (bildet).

Eksoskjøleren (390 kg) falt ned under løfteoperasjonen, og traff en person i venstre ben.

Sementeringsenheten eies og opereres av Halliburton. Også den skadde var ansatt i Halliburton.

Vår gransking avdekket flere avvik hos både ConocoPhillips (CoP) og entreprenøren Halliburton. Følgende avvik ble registrert:

  • Manglende ledelse om bord på innretningen.

  • Manglende tilrettelegging for vedlikehold på sementeringsenheten.

  • Manglende kompetanse i forbindelse med oppmontering og bruk av midlertidig løfteutstyr.

  • Mangelfull planlegging av løfteoperasjonen.

  • Mangelfull opplæring i CoPs prosedyrer.

  •  

I tillegg ble det registrert ett forbedringspotensial knyttet til uklare rapporteringslinjer i Halliburtons offshoreorganisasjon.

De beredskapsmessige forholdene fungerte godt i forbindelse med hendelsen.

Vi har bedt CoP om en redegjørelse for hvordan avvikene vil bli håndtert, og om en vurdering av forholdet med forbedringspotensial.

Lenke:Rapport etter granskingen med MTO-diagram (pdf)

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda
Pressetalskvinne
E-post:
inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064