Gå til hovedinnhold

Referat fra møte i Regelverksforum 4. oktober 2006


Blant temaene som ble diskutert på møtet var status for arbeidet med nytt HMS-regelverk (RV07) og helsekrav på landanlegg.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Hilda Kjeldstad