Gå til hovedinnhold

Referat fra møte i Regelverksforum 7. februar 2007


Blant sakene som ble diskutert var innholdet i krav til hovedsikkerhetsfunksjoner og høringsutkast til nytt helhetlig regelverk for helse, miljø og sikkerhet for virksomheten på landanlegg og til havs.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Hilda Kjeldstad, faglig sekretær i Regelverksforum
E-post: Hilda.Kjeldstad@ptil.no