Gå til hovedinnhold

Revidering av temaheftet om HMS-kultur

Under fjorårets konferanse om HMS-kultur ble et nyutviklet temahefte på området presentert. Heftet skal revideres og oversettes til engelsk. I den forbindelse oppfordrer Petroleumstilsynet alle som har synspunkter vedrørende HMS-kultur om å lese gjennom temaheftet og gi tilbakemelding


Temaheftet om HMS-kultur ble presentert under konferansen om HMS-kultur som Oljedirektoratet arrangerte i Stavanger i november 2003.

Heftet var resultatet av et arbeid utført av OD/Ptil med støtte fra flere fagmiljø som Rogalandsforskning, SINTEF, Høgskolen i Stavanger og Universitetet i Oslo.

Ptil vil i løpet av 2004 arbeide videre med å utfordre olje- og gassnæringen i deres arbeid med å ivareta krav i regelverket til HMS-kultur. I tillegg planlegger vi å oversette temaheftet til engelsk.

Vi ønsker i denne forbindelse å ha utgangspunkt i et så grundig og omforent grunnlag som mulig. Vi oppfordrer derfor alle som har synspunkter vedrørende HMS-kultur om å lese gjennom temaheftet og gi oss tilbakemeldinger.

 

Innspill til temaheftet kan formidles til prosjektgruppen ved Elisabeth Lootz, Aleksander Ellingsen eller Reidar Lindeberginnen mandag den 23. februar.