Gå til hovedinnhold

Safe Scandinavia har fått samsvarsuttalelse

Den flyttbare innretningen Safe Scandinavia har fått Petroleumstilsynets samsvarsuttalelse (SUT) som flotell. Safe Scandinavia opereres av Prosafe Offshore Limited (Prosafe) og er den første boliginnretningen med SUT.


Om SUT
SUT er en uttalelse fra Petroleumstilsynet om at en flyttbar innretnings tekniske tilstand, søkerens organisasjon og styringssystem er vurdert å være i samsvar med relevante krav i norsk sokkelregelverk.

Siden 1. januar 2004 har SUT vært en av forutsetningene for at en flyttbar boreinnretning kan utføre boreaktiviteter på norsk sokkel.

Med virkning fra 1. januar 2007 er SUT blitt obligatorisk for en rekke andre typer flyttbare innretninger som er registrert i et nasjonalt skipsregister, blant annet boliginnretninger.

Lenke til artikkel om SUT-utvidelsen

Den første innretningen som fikk SUT etter at ordningen ble utvidet, var brønnintervensjonsinnretningen Island Frontier.

Lenke til artikkel om SUT for Island Frontier

Safe Scandinavia
Safe Scandinavia (bildet) ble bygget i 1984 ved Aker Verdal etter et Aker H-3.2E-design.

Safe Scandinavia (kilde: Prosafe)

Innretningen har maksimum 583 sengeplasser og 59 arbeidsstasjoner. Den skal brukes av Statoil i forbindelse med ombygginger på Snorre A-innretningen.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss