Gå til hovedinnhold

Samarbeid for Sikkerhet (SfS) promoterer felles opplæring på internett

Samarbeid for Sikkerhet har igangsatt et prosjekt for å øke kunnskapen om erfaringer industrien har gjort ved gransking av hendelser. Ved å informere om disse erfaringene gjennom visualiseringer er målet at denne kunnskapen bidrar til å redusere antall uønskede hendelser på norsk sokkel.


For å bidra til læring og reduksjon av uønskede hendelser har firmaet Mintra AS i flere år bistått bransjen med visualisering av uønskede hendelser. Hensikten med disse visualiseringene er å gi en rask og lærerik innføring i hendelsene.

Visualiseringene tar utgangspunkt i rapporter fra industrien og Petroleumstilsynet, og målet er å gjøre disse mer tilgjengelig. Både personell offshore og på land har gitt gode tilbakemeldinger på initiativet, og det er stor enighet om at visualiseringene kan bidra til god læring.

Samarbeid for Sikkerhet har nå inngått en avtale med Mintra AS for å utvide tilbudet.
I alt tar en sikte på 10 visualiseringer i 2007. Visualiseringene kommer med både norsk og engelsk versjon, og er ment å brukes både som innledning til diskusjon i Sikkerhetsmøtene og til fordypning i mindre grupper. Enkeltpersoner kan selvfølgelig også ha stort utbytte av å se visualiseringene.

Visualiseringene blir gratis distribuert via Samarbeid for Sikkerhets hjemmeside.

Om Samarbeid for Sikkerhet:
Samarbeid for Sikkerhet (SfS) skal være et "Forum for Beste Praksis", og er det mest omfattende samarbeidsprosjekt som er iverksatt innenfor helse, miljø og sikkerhet i petroleumsindustrien.

Organisasjonene som deltar i SfS forplikter seg til et langsiktig samarbeid som samsvarer med forventningene uttrykt i Stortingsmelding nr.7 (2001-2002) "Om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomhet". Dette videreføres i Stortingsmelding nr. 12 (2005 - 2006).

Petroleumstilsynet deltar i SfS som observatør.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Svein Anders Eriksson,
fagleder og observatør i SfS
E-post: Svein.Eriksson@ptil.no