Gå til hovedinnhold

Samsvarsuttalelse for boreinnretningen Stena Dee

9. desember 2004 fikk den flyttbare boreinnretningen Stena Dee Petroleumstilsynets samsvarsuttalelse.


Stena Dee er en halvt nedsenkbar flyttbar boreinnretning av type "Mitsubishi MD-602". Den ble ferdigstilt i 1984 og eies og opereres av Stena Drilling Ltd i Aberdeen.

Innretningen har tidligere vært i operasjon på norsk sokkel, men har de siste årene vært i operasjon på britisk sokkel eller har ligget i opplag. Innretningen har et lengre oppdrag for Norsk Hydro til å gjennomføre produksjonsboring på Troll.

Foto: Stena Drilling

Stena Dee

 

Under saksbehandlingen har vi gjennomført tilsynsaktiviteter på innretningen innen de fleste fagområdene.

Stena Dee er vurdert i forhold til relevante krav i gjeldende regelverk og relevante deler av Stena Drilling sitt styringssystem for den type aktivitet som er oppgitt å kunne bli gjennomført med innretningen.

Med dette er det til nå utstedt 23 (SUT).

Lenke:

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Svein Harald Glette
tlf. 51876217