Gå til hovedinnhold

Samsvarsuttalelse (SUT) for Ocean Vanguard

Petroleumstilsynet har 02.07.2004 gitt samsvarsuttalelse (SUT) for Ocean Vanguard som eies og drives av Diamond Offshore Drilling (UK) Ltd. i Aberdeen. Ocean Vanguard har tidligere innehatt SUT under navnet West Vanguard, da den var eiet og operert av Smedvig.


 

Ocean Vanguard (foto: Paal K. Lindseth)

Ocean Vanguard i Kristiansand (foto: Paal K. Lindseth)

SUT er en veiledende uttalelse fra Petroleumstilsynet (tidligere Oljedirektoratet) til rederne/eierne om at innretningen med tilhørende styringssystemer er i samsvar med regelverkskravene.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Svein Harald Glette