Gå til hovedinnhold

Samtykke - fjerning av beredskapsfartøy

Petroleumstilsynet har gitt Statoil ASA samtykke til å fjerne ett av beredskapsfartøyene på Statfjordfeltet.


28. mars 2003 mottok Oljedirektoratet Statoils søknad om samtykke til å fjerne ett av beredskapsfartøyene på Statfjordfeltet.

Etter gjennomgang av saksdokumentene ga vi i brev datert 20. november 2003 avslag på søknaden.

I et senere møte med Statoil fremkom det nye opplysninger som medførte at vi gjennomførte en ny saksbehandling av søknaden.

Samtykket ble gitt 19. februar 2004.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss