Gå til hovedinnhold

Samtykke for utføring av større ombygginger på Ula

BP Norge AS (BP) har fått samtykke for utføring av større ombygginger på Ula i forbindelse med tilknytning av Blane og Ula gassoppgradering.


Blanemodulen (kilde: BP)Blane skal koples opp mot Ula. Blanefeltet ligger 36 kilometer vest for Ula på grensen mellom britisk og norsk sektor. Operatøren for Blane er Paladin Recources Plc.

Oljen og gassen som produseres på Blane vil bli ledet gjennom en rørledning til Ula. Brønnstrømmen vil bli separert i en egen separator på Ula, med egne målepakker for gass, olje og vann, før produksjonen ledes over i de eksisterende prosessystemene på Ula.

Videre vil det bli installert to rørledninger for gass- og vanninjeksjon fra Ula, samt en navlestreng for overføring av hydraulisk kraft og signaler for operasjon, kontroll og overvåkning av undervannsinnretningene på Blane.

Blanemodulen (bildet) med blant annet separator, nytt trappetårn med en plattform for plassering av ESD-ventiler, og et lederør med stigerør.

Videre gjelder samtykket installering av en ny gassbehandlings- og injeksjonsmodul som skal startes opp i september 2007.

Oppstart av produksjonen på Blane forventes i oktober 2006.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss