Gå til hovedinnhold

Samtykke i forbindelse med disponering av Ekofisktanken

Petroleumstilsynet har gitt ConocoPhillips samtykke i forbindelse med disponering av Ekofisktanken. Samtykket gjelder fjerning av overbygget. Arbeidet er planlagt å starte i april 2005, og skal være avsluttet innen 2008.


Ekofisk 2/4 T. Kilde: ConocoPhillips

Ekofisktankens betongkonstruksjon og den tilhørende beskyttelsesveggen skal etterlates på feltet.

Lenker til OEDs nettsted:
Avslutningsplan for Ekofisktanken
Disponering av Ekofisktanken

Overbygget vil bli kuttet opp, sortert og fraktet til land av forsyningsfartøy. Gjenbruk, resirkulering eller endelig deponering er neste fase.

Lenke: Samtykke til rengjøring av Ekofisktanken

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss