Gå til hovedinnhold

Samtykke til bemannede undervannsoperasjoner på Varg

Pertra AS har fått samtykke til å gjennomføre bemannede undervannsoperasjoner på Vargfeltet.


Det skal installeres et nytt stigerør mellom produksjonsrøret på havbunnen og Petrojarl Varg. Opprinnelig stigerør ble på grunn av skade, fjernet i januar.

Seaway Osprey

Den bemannede undervannsoperasjonen vil bli utført fra DSV Seaway Osprey (bildet).

Maksimum dykkedybde vil være 84 m. Arbeidet er planlagt startet 3. mars 2005 og forventes å ha en varighet på 2-5 døgn.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss