Gå til hovedinnhold

Samtykke til boring på Tordis

Petroleumstilsynet har gitt Statoil ASA samtykke til boring og komplettering med den flyttbare innretningen Borgland Dolphin (bildet) på Tordis. Formålet med aktiviteten er å bore og komplettere sidesteget 34/7-J-1 AH på Tordis Øst.


Sidesteget skal bores fra slot J-1 (Tordis Extension, brønnramme J), som ligger ca 12 km nord for Gullfaks C. Vanndyp er 201m.

Borgland Dolphin som opereres av Dolphin AS, er en Aker H3-rigg bygget i 1976. Dolphin AS har tidligere søkt om (SUT) fra Oljedirektoratet. Søknaden er under saksbehandling i Petroleumstilsynet.

Sidesteget har som hovedmål å være produsent i Tarbert formasjonen på Tordis Øst. I tillegg har sidesteget som mål å påvise reserver i Slumped Brent sedimenter i området.

Planlagt borestart er medio mars og aktiviteten vil ha en varighet på ca 90 dager.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss