Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av brønnramme 34/7-G på Vigdis

StatoilHydro har fått samtykke til bruk av undervanns produksjons- og injeksjonsramme 34/7-G for Vigdis Extension 2.


34/7-G er en fire slissers brønnramme* som er installert ca 100 meter sørøst av satellittbrønn C-5H. Rammen er knyttet opp til denne brønnen med en fleksibel rørledning for overføring av brønnstrømmen til Snorre A gjennom eksisterende infrastruktur på feltet.

*Brønnramme (eng. template)
En brønnramme er en bærende stålstruktur som står på havbunnen og blir benyttet som fundament for foringsrør, brønnhode, ventiltre, manifold, choke osv for havbunnsbrønner (subsea).

Location of Vigdis

Lokasjon av Vigdisfeltet

Injeksjonsvann vil pumpes fra Snorre A til den nye bunnrammen. Blant annet er en kontrollkabel installert for å sikre kontroll med brønnene fra Snorre A.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss