Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Deepsea Delta på Oseberg

Norsk Hydro Produksjon AS har fått samtykke til bruk av den flyttbare innretningen Deepsea Delta til arbeid i forbindelse med permanent plugging av undervannssatelittbrønn 30/9-B-49 H på Oseberg.


Brønnen har vært stengt inne siden 1998.

Lenke:Informasjon om brønn 30/9-B-49 H (ODs faktasider)

Deepsea Delta (kilde: Odfjell)Det er planlagt å utføre en permanent plugging* av brønnen, men å etterlate brønnhode, rørledninger og rammestruktur til resten av Osebergfeltets innretninger skal fjernes.

*Plugging
Sikring av en brønn ved innstallering av brønnbarrierer. Brønnbarrierene kan bestå av sementplugger, mekaniske plugger eller en kombinasjon av disse. Vi skiller mellom midlertidig plugging, hvor en planlegger tilbakekobling på brønnen og permanent plugging, hvor en forlater brønnen permanent.

Deepsea Delta (bildet) er en halvt nedsenkbar boreinnretning av modifisert Ocean Ranger design, bygget ved Rauma Repola i 1981.

Innretningen eies og opereres av Odfjell Drilling. Den ble flere ganger modifisert og oppgradert. I oktober/november 2006 har Deepsea Delta vært på verksted i forbindelse med 5-års klassing.

Arbeidet på Oseberg vil etter planen ha en estimert varighet på 39 dager.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss