Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Ekofisk 2/4-B til 2028

ConocoPhillips Skandinavia AS (COPSAS) har fått samtykke til forlenget bruk av den faste innretningen Ekofisk 2/4-B til 2028.


Ekofisk 2/4-K og 2/4-B (kilde: ConocoPhillips)

Ekofisk 2/4-B (til høyre) har broforbindelse til 2/4-K (kilde: ConocoPhillips)

I PUD for Ekofisk II som ble overlevert Olje- og energidepartementet (OED) i 1993, var levetiden for Ekofisk 2/4-B satt til 1999. Basert på at visse tiltak blir satt i verk har vi gitt samtykke til bruk av innretningen til 2028.

Samtykket er gitt med følgende vilkår:

  • COPSAS må oppdatere beredskapsanalysen for Sørfeltene og verifisere at beredskapsmateriellet tilfredsstiller krav til beredskap mot akutt forurensing, jamfør innretningsforskriften § 41 om materiell for aksjon mot akutt forurensning.

COPSAS har søkt om unntak fra krav om ergonomiske forhold i brønnhodeområdet på innretningen. En analyse av de ergonomiske forholdene i dette området vil bli gjennomført i løpet av første halvår i 2006, og nødvendige tiltak vil bli iverksatt på grunnlag av resultatene fra denne analysen. Vi vil behandle unntakssøknaden når resultatet fra analysen foreligger.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss