Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Graneinnretningen for produksjonsboring med ny teknologi

Norsk Hydro Produksjon AS (Hydro) har fått samtykke til å utføre produksjonsboring ved bruk av trykkbalansert boreteknologi fra innretningen på Granefeltet.


Graneinnretningen (kilde: Hydro)Trykkbalansert boring er en form for rotasjonsboring hvor vekten av boreslamsøylen reduseres og trykket på toppen av brønnen kontrolleres med en roterende pakning og strupeventiler. Både nærbalanse- og underbalanseboring faller under begrepet trykkbalansert boring.

Lenke:Les mer om teknologien

I samtykkesøknaden beskriver Hydro utstyrsvalg og metoder, organisasjon og kommunikasjon i forbindelse med boring av 8 1/2" reservoarseksjon fra Graneinnretningen (bildet). Det er utarbeidet spesifikt brønnprogram for aktiviteten med tiltak i forbindelse med tekniske modifikasjoner i anlegget.

Selskapet har utført risikovurderinger og opplæringstiltak i henhold til våre forventninger.

Vi har gitt Hydro samtykke til endret bruk av boreanlegget ved å tilføre utstyr og kompetanse for trykkbalansert boreteknologi på Grane.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss