Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av midlertidig LNG-anlegg på Melkøya

Statoil ASA (Statoil) har fått samtykke til bruk av et midlertidig LNG-anlegg for utprøving av gassturbingeneratorene på Melkøya.


Statoil har besluttet å leie inn et midlertidig LNG-anlegg for å kunne produsere gass fra LNG. Selskapet har søkt om samtykke til å bruke anlegget i perioden juli 2006 til februar 2007.

Melkøya

Anlegget på Melkøya (kilde: Statoil)

Brønnstrømmen fra Snøhvit vil bli prosessert og kjølt ned til flytende form (LNG). Formålet med bruken av det midlertidige anlegget er å utprøve gassturbingeneratorene med tilhørende system.

Blant annet vil selskapet teste alle gassturbinene for å justere gasstilførselen og verifisere alle sikkerhetssystemer.

Det midlertidige anlegget eies og vil bli operert av personell fra AGA a/s. Anlegget har vært i drift i tilsammen åtte år og har levert gass til uttesting av generatorene på Åsgard og Kristin.

LNG vil bli transportert til Melkøya med tankbil fra Tjeldbergodden og Finnland. Det vil være behov for om lag 25 leveranser à 17 tonn.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss