Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Njord Gasseksport

Norsk Hydro Produksjon AS (Hydro) har fått samtykke til å ta i bruk nyinstallerte produksjonsfasiliteter for gasseksport på innretningen Njord A og rørledningen knyttet opp til Åsgard Transport gassrørledningssystemet fra Åsgard til Kårstø.


Utbyggingen av Njord Gasseksport er en del av Hydros plan for videreutvikling og ressursutnyttelse av Njordfeltet med bruk av eksisterende infrastruktur i området.

Njord Gasseksport

Njord Gasseksport innebefatter installasjon av ett nytt 10" stigerør, installasjon av ny 12" gassrørledning og en ny forbindelse via Draugen PLEM (Pipeline End Module) til GasLED (Åsgard rørledning).

Videre er det installert en gasstørkemodul, et regenereringsanlegg for glykol, gassmålestasjon samt kommunikasjonssystem for kontakt mellom Njord A og Gassco's kontrollsentral på Bygnes.

Planlagt oppstartstidspunkt for gasseksport fra Njord er 1.10.2007.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss