Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av ny satellittstruktur på Heidrun

Statoil ASA har fått samtykke til å ta i bruk en ny satellittstruktur på Heidrunfeltet.


Heidrun ligger på Haltenbanken. Feltet er utbygd med en flytende strekkstaginnretning av betong (Heidrun TLP) og har per i dag 20 undervannsbrønner som alle er knyttet opp mot Heidrun TLP, hvor henholdsvis 12 brønner er vanninjektorer og 8 brønner er oljeprodusenter.

Heidrun TLP med eksisterende undervannsanlegg

Heidrun TLP med eksisterende undervannsanlegg (illustrasjon: Statoil)

Innretningen som skal tas i bruk tilhører Heidrun Nord og består av en satellittbrønn (D-5 H) som vil bli innstallert om lag 100 m nordvest fra eksisterende bunnramme D, og knyttet opp til Heidruninnretningen gjennom eksisterende rørstrukturer. Prosesseringsanlegget på Heidrun TLP vil bli benyttet for prosessering av oljen.

Den nye satellittbrønnen forventes å produsere til år 2016.

Lenke: Om Heidrun (ODs nettsted)

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss