Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av nye deler på Kollsnes

Petroleumstilsynet har gitt Gassco AS samtykke til å sette i drift nye deler av gassanlegget på Kollsnes (bildet). Disse skal brukes i forbindelse med prosessering av rikgass fra Kvitebjørn.


Gassco har bygget et NGL anlegg for behandling av Kvitebjørngassen. Dermed kan en ta ut større mengder propan, butan og nafta (NGL) av Kvitebjørngassen enn med et vanlig duggpunktsanlegg.

Kapasiteten på NGL anlegget blir 26 MSm3 per døgn slik at den samlede behandlingskapasiteten på Kollsnes blir 146 MSm3 per døgn.

I tillegg er glykolsystemet (MEG) på Kollsnes bygget om og er nå splittet i to deler: Et som forsyner Kollsnes landanlegg og et som forsyner Troll A og våtgass rørledninger.

Planlagt produksjonsstart er 1. oktober 2004. Statoil er teknisk tjenesteyter for Gassco og står for den daglige driften av anlegget.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss