Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av nytt stigerør på Statfjord B

Statoil ASA (Statoil) har fått samtykke til å ta i bruk det nye Tampen Link stigerøret på Statfjord B.


For å øke Statfjordfeltets totale utvinningsgrad, og samtidig forlenge feltets levetid, skal produksjonen endres fra trykkunderstøttet oljeproduksjon til lavtrykk gassproduksjon.

Gassen skal transporteres fra Statfjord til britisk sektor gjennom rørledningssystemet Tampen Link.

Lenke:Samtykke til bruk av Tampen Link

Tampen Link

Samtykket gjelder bruk av et nytt stigerør og rørledningen til "Pipeline End Manifold" til å lede gassen fra Statfjord B til Tampen Link (se illustrasjon).

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss