Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Ocean Vanguard på Glitne

Statoil ASA (Statoil) har fått samtykke til bruk av den flyttbare innretningen Ocean Vanguard for produksjonsboring på Glitnefeltet.


lokasjon GlitneOljefeltet Glitne ligger i den sørlige Nordsjøen ca 230 kilometer vest for Stavanger (kartet) og 1,4 kilometer nord for Sleipner.

Lenke:Om Glitne (ODs faktasider - engelsk)

Samtykket gjelder boring og komplettering av brønn 15/5-A-7 H som blir en oljeprodusent. Statoil forventer at brønnen vil gi økt utvinning og levetid for feltet.

Det er estimert ca 35 dager for å bore brønnen og 21 dager for å komplettere den. Boringen skal igangsettes så snart Ocean Vanguard har avluttet boringen av en produksjonsbrønn på Åsgardfeltet (lenke).

Ocean Vanguard er en halvt nedsenkbar boreinnretning som opereres av Diamond Offshore Netherlands BV med operasjonskontor i Stavanger. Innretningen fikk (SUT) i juli 2004.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss