Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Oseberg Vestflanken

Norsk Hydro Produksjon AS har fått samtykke til bruk av Oseberg Vestflanken. Samtykkesøknaden omfatter blant annet oppstart og drift av tre oljeproduserende brønner. Produksjonen fra Vestflanken vil bli ledet inn i produksjonsanlegget på Oseberg Feltsenter.


Innretningen Oseberg Vestflanken består av en brønnrammestruktur med plass til fire brønnhoder. Tre brønnhoder klargjøres nå. Den siste plassen er for eventuell framtidig bruk.

Oseberg med Vestflanken (kilde: Norsk Hydro)

Det skal i tillegg bores en vanninjeksjonsbrønn fra Oseberg Feltsenter.

Plan for utbygging og drift (PUD) av Oseberg Vestflanken ble godkjent i Ståtsråd 19.12.2003, og godkjent i Olje- og energidepartementet (OED) 7.1.2004.

Godkjenning av utbygging av Oseberg Vestflanken (lenke til OEDs nettsted)

Planlagt oppstart for oljeproduksjonen fra Vestflanken er 1.1.2006, avhengig av fremdrift av boring, ferdigstillelse og uttesting.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss