Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Polar Pioneer på Norne

Statoil ASA har fått samtykke til bruk av den flyttbare innretningen Polar Pioneer for produksjonsboring og komplettering på havbunnsbrønner på Nornefeltet.


Lokasjon NorneOljefeltet Norne tilhører utvinningstillatelse 128 og ligger i Norskehavet om lag 80 kilometer nord for Heidrun.

Statoil er operatør for feltet, øvrige rettighetshavere er Eni Norge AS, Norsk Hydro Produksjon AS og Petoro AS.

Samtykket gjelder produksjonsboring og komplettering av to undervannsbrønner i blokk 6608/10. Formålet med aktiviteten er å øke utvinningen på Nornefeltet ved å bore en ekstra brønn og forbedre trykkstøtten på Svale ved å sidebore en av injektorene.

Polar Pioneer opereres av Transocean Offshore. Innretningen fikk Petroleumstilsynets (SUT) i mai 2004.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss