Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Polar Pioneer på Snøhvit

Statoil ASA har søkt om samtykke til bruk av Polar Pioneer (bildet) til produksjonsboring, komplettering og brønnopprenskning av til sammen 10 brønner på Snøhvit. Ved valget av boreinnretningen har Statoil lagt vekt på at denne kan operere på en helårig basis under kalde klimatiske forhold. Samtykket er gitt av Petroleumstilsynet 9. juli 2004.


Polar Pioneer opereres av Transocean Offshore North Sea Ltd NUF (Transocean). Innretningen fikk 6. mai 2004.

Snøhvit ligger om lag 140 kilometer nordvest for Hammerfest og består av de tre funnene Snøhvit, Albatross og Askeladd.

Det er totalt planlagt 21 brønner. Brønnene vil bli boret i tre faser. Samtykket gjelder fase 1 som omfatter 6 produksjonsbrønner og en brønn for CO2-injeksjon på Snøhvit, og 3 produksjonsbrønner på Albatross.

Borestart er avhengig av frigivelse av Polar Pioneer fra Norsk Hydro og tidsvinduet for planlagt borestart er satt til perioden 1. september - 1. november 2004.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss