Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Port Reval på Eldfisk

ConocoPhillips Skandinavia AS (COPSAS) har fått samtykke til bruk av den flyttbare innretningen Port Reval som flotell på Eldfiskfeltet.


Port Reval (kilde: OSM)I forbindelse med samtidige boreoperasjoner, vedlikehold og modifikasjoner på Eldfisk har COPSAS behov for flere sengeplasser.

Port Reval (bildet) blir plassert sørvest for Eldfisk 2/7-E med broforbindelse til denne innretningen, og skal brukes som flotell på feltet fram til august 2008.

Port Reval opereres av OSM Offshore AS (OSM). Innretningen fikk Ptils samsvarsuttalelse (SUT) 3.8.2007.

Lenke: Tilsyn med Port Reval

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss