Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Safe Scandinavia på Sleipner

Petroleumstilsynet har gitt Statoil ASA samtykke til bruk av den flyttbare innretningen Safe Scandinavia (bildet) som flotell på Sleipner. Selskapet vil bruke Safe Scandinavia for innkvartering av personell i forbindelse med Sleipner Vest Kompresjon/Alfa Nord Prosjekt og revisjonsstans 2004.


Safe Scandinavia drives av Prosafe Offshore Ltd.

Aktiviteten vil foregå i perioden medio juli til medio oktober 2004.

I brevet som inneholder samtykket viser vi til vår rapport etter tilsyn på Safe Scandinavia.

Samtykket er gitt under forutsetning at Statoil følger opp avvikene som er opplistet i denne rapporten.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss