Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Seawell for lett brønnintervensjon

I mai 2005 fikk Statoil ASA samtykke til bruk av Seawell (bildet) for å gjennomføre lett brønnintervensjonskampanjen 2005. Selskapet har nå søkt om en forlengelse av dette samtykket fram til 31.12.2005.


Intervensjonskampanjen foregår på Statfjordsatellitter, Vigdis Øst, Gullfaks Sør, Åsgard, Heidrun, Snorre undervannsproduksjonsanlegget (Snorre UPA) og Tordis.

Aktivitetene skulle i følge planen vært fullført innen 14. november. På grunn av en forskjøvet oppstart av kampanjen, har Statoil behov for en utvidelse av samtykkeperioden fram til årsskiftet. Brønnoperasjonene vil i den utvidete samtykkeperioden utelukkende foregå i Tampenområdet. Arbeidsomfanget er ikke endret i forhold til opprinnelig søknad.

Vi har gitt Statoil samtykke til fortsatt bruk av Seawell fram til 31.12.2005.

Lenke til opprinnelig samtykke til bruk av Seawell

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss