Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Stena Dee for boring på Troll

Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt Norsk Hydro Produksjon AS samtykke til bruk av den flyttbare innretningen Stena Dee (bildet) for boring av sju produksjonsbrønner på Troll, utvinningstillatelse 054 og 058.


Stena Dee er en halvt nedsenkbar flyttbar boreinnretning med dynamisk posisjonering av type "Mitsubishi MD-602". Den ble ferdigstilt i 1982 og eies og opereres av Stena Drilling Ltd.

Stena Drilling søkte i desember 2003 om Petroleumstilsynets (SUT) for Stena Dee. Søknaden vil om kort tid være ferdigbehandlet. Dette er i samsvar med håndhevingspraksisen i 2004 som gjelder ifm innføring av kravet om SUT.

Brønnene ligger på Troll. Den første har betegnelsen 31/2-P-24 (se kartet).

Tidspunkt for oppstart avhenger av innretningens forutgående aktiviteter, men vil tidligst kunne bli 1. november. Forventet seneste start er 15. desember 2004.

Estimert varighet for aktiviteten er 612 dager.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss