Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Tampen Link

Gassco AS (Gassco) har fått samtykke til bruk av rørledningssystemet Tampen Link.


Gassco er driftsoperatør for gassrørledningen Tampen Link. Ledningen er bygget i samband med Statfjord senfase-prosjektet. Systemet skal etter planen være klar til gasseksport fra 1. oktober 2007. Den 23,1 km lange rørledningen knytter Statfjord B opp mot den eksisterende britiske rørledningen Flags (se illustrasjon).

Tampen Link og Flags

Modifikasjoner på Statfjord knytter Tampen Link sammen med eksisterende rørledninger på Statfjordfeltet og Gassled gasstransportsystem. På denne måten økes eksportkapasiteten av gass fra norsk sokkel.

Lenke:Samtykke til bruk av nytt stigerør på Statfjord B

Statoil overleverte, i egenskap av utbyggingsoperatør, endret Plan for utbygging og drift for Statfjord-feltet (PUD) og Plan for anlegg og drift (PAD) for Tampen Link til myndighetene 25. februar 2005.

Rettighetshavere i Tampen Link er Statoil (43,9 %), ExxonMobil (18,2 %), Shell (12,2 %), Hydro (10,5 %), ConocoPhillips (8,2 %) og Petoro (7 %).

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss