Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Transocean Arctic i Tampenområdet

Statoil ASA (Statoil) har fått samtykke til bruk av den flyttbare innretningen Transocean Arctic for boring og komplettering av brønner på Skinfaks/Rimfaks IOR (increased oil recovery).


Om Skinfaks/Rimfaks:
Lenke: PUD for Skinfaks og Rimfaks godkjent (OED arkiv)

Samtykket omfatter boring og komplettering av fem produksjonsbrønner i blokk 34/10. Brønnene skal bores fra en undervannsramme med fire slisser (N), og en undervannssatellitstruktur (N5). Se illustrasjon.

Kilde: Statoil

Bunnrammen N ligger ca 8 km sørvest for Gullfaks A, og satellitt N5 ligger videre ca 5 km sør for bunnramme N.

De planlagte aktivitetene har en antatt varighet på 335 dager.

Samtykket gis blant annet på bakgrunn av samsvarsuttalelsen for Transocean Arctic, gitt 20.7.2004, med de .

Lenke: Samsvarsuttalelse for Transocean Arctic

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss