Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Transocean Arctic på Draugen

A/S Norske Shell (Shell) har fått samtykke til bruk av den flyttbare innretningen Transocean Arctic til produksjonsboring på Draugenfeltet.


Samtykket gjelder boring og komplettering av to brønner som tilhører utvinningstillatelse 039 på Haltenbanken: Brønnene 6407/9-E-3H og 6407/9-D-3H. Shell er operatør for utvinningstillatelsen, mens øvrige rettighetshavere er Petoro, BP Norge AS og Chevron Norge AS.

Illu: Location map & Transocean Arctic

Lokasjonskart og Transocean Arctic

Boreoperasjonen har en forventet varighet på ca 110 dager.

Samtykket gis blant annet på bakgrunn av samsvarsuttalelsen for Transocean Arctic, gitt 20.7.2004, med de .

Lenke:Samsvarsuttalelse for Transocean Arctic

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss