Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Transocean Arctic på Norne

Statoil ASA (Statoil) har fått samtykke til å ta i bruk den flyttbare boreinnretningen Transocean Arctic til brønnarbeid på brønnene 6608/10-F-4 og 6608/10-E-3 på brønnramme E og F på Nornefeltet.


21.7.2004 fikk Statoil (lenke).

1.12.2006 søkte Statoil om å få gjennomført flere aktiviteter på Norne: Brønnarbeider på vanninjeksjonsbrønn 6608/10-F-4 og reparasjon av sikkerhetsventil på oljeproduserende brønn 6608/10-E-3.

Selskapet har 15.12.2006 fått vårt samtykke til bruk av Transocean Arctic for gjennomføring av de to sistnevnte aktivitetene.

Samtykket gis blant annet på bakgrunn av samsvarsuttalelsen for Transocean Arctic, gitt 20.7.2004, med de (lenke).

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss