Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Transocean Arctic på Tyrihans

StatoilHydro har fått samtykke til bruk av den flyttbare innretningen Transocean Arctic til boring og komplettering av 11 injeksjons- og produksjonsbrønner på Tyrihansfeltet.


Tyrihans består av feltene Tyrihans Sør og Tyrihans Nord (lenker til ODs faktasider) som ligger i Norskehavet mellom Åsgard og Draugen (kartet).

Location of Tyrihans

StatoilHydros utbygging av Tyrihans er i samsvar med Plan for utbygging og drift (PUD) for feltet, basert på undervannsløsninger der oljen og gassen fra reservoarene vil bli drenert ved hjelp av gass- og vanninjeksjon og gassløft. Olje, gass og vann vil bli prosessert på Kristin med utnyttelse av eksisterende kapasitet.

Total tid for boringen er beregnet til 1232 døgn.

Det er planlagt å bore 12 brønner på Tyrihans, men den siste brønnen vil trolig ikke bli boret før i 2015, og inngår ikke i dette samtykket.

Transocean Arctic opereres av Transocean Offshore (North Sea) Ltd NUF.

Lenke: Om PUD for Tyrihans (ODs nettsted)

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss