Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Transocean Leader i Tampenområdet

Statoil ASA har fått samtykke til å ta den flyttbare innretningen Transocean Leader i bruk for gjennomføring av produksjonsboring i forbindelse med prosjektet Skinfaks/Rimfaks IOR (increased oil recovery), samt bore-, kompletterings- og intervensjonsoperasjoner på Gullfaks Sør.


Skinfaks og Rimfaks ligger i blokkene 34/10 og 33/12 på Tampen.

Lenke: PUD for Skinfaks og Rimfaks godkjent (OED arkiv)

Transocean Leader (kilde: Transocean)På Skinfaks og Rimfaks skal Transocean Leader (bildet) bore og komplettere fem produksjonsbrønner.

Antatt tidligst borestart er desember 2005, men kan bli så sent som i mars 2006, avhengig av fremdriften på Transocean Leaders nåværende aktiviteter.

Transocean Leader er en halvt nedsenkbar flyttbar boreinnretning som eies og opereres av Transocean Offshore Ltd. Den ble levert i 1987 fra Hyundai Heavy Industries i Korea.

Innretningen fikk Petroleumstilsynets (SUT) i desember 2004.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss