Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Transocean Winner på Tune

Norsk Hydro Produksjon AS (Hydro) har fått samtykke til bruk av den flyttbare innretningen Transocean Winner til boring av topphull på Tune Sør.


Samtykket gjelder boring av topphullseksjonene på brønn 30/8-A-21 H Tune Sør.

Transocean Winner er en 3.-generasjons halvt nedsenkbar boreinnretning av GVA-4000 design, bygget i 1983 ved Gøtaverken Arendal, Gøteborg, Sverige.

Innretningen eies av Transocean Offshore, og opereres av Transocean Offshore (North Sea) Ltd NUF, med hovedkontor i Stavanger.

Transocean Winner fikk Petroleumstilsynets samsvarsuttalelse (SUT) i august 2006 (lenke).

Lokasjon Tune Sør

Lokasjon Tune Sør (kilde: Gunnar Nakken, Hydro)

Tune Sør er 3dje utviklingsfase for Tunefeltet. Det skal bores en enkelt brønn 30/8-A-21 H gjennom en allerede installert satellittbunnramme. Det planlegges ikke å bore inn i hydrokarbonførende lag.

Aktiviteten har en planlagt varighet på ca 20 dager.

Boringen av topphullseksjonene er en forberedelse til tilkoblingen av satellitten til Tune Main som i dag produserer til Oseberg Feltsenter.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss