Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av undervannsinnretningen Åsgard Q

Statoil ASA har fått samtykke til bruk av undervannsinnretningen Åsgard Q. Brønnstrømmen fra innretningen vil bli transportert i rørledninger til Åsgard A.


Fotos: Statoil

Åsgard A, B og C

Åsgardfeltet ligger i Norskehavet rundt 260 kilometer vest for Brønnøysund. Feltet er bygd ut med innretningen Åsgard A (produksjonsskip) for olje- og kondensatproduksjon. Gassen produseres fra en flytende innretning (Åsgard B). På innretningen Åsgard C (lagerskip) lagres kondensat.

Illu: Statoil

Illustrasjon: Statoil

Illustrasjonen viser Åsgard A-innretningen, undervannsinnretningen Åsgard Q og andre undervannsinnretninger som ikke omfattes av dette samtykke.

Åsgard Q-utbyggingen omfatter installering av en brønnramme (Q-rammen) med fem brønnslisser. To 13 kilometer lange rørledninger fra Q-rammen vil bli koblet til stigerør på Åsgard A.

Åsgard A-innretningen er dimensjonert for å prosessere brønnstrømmen fra Åsgard Q-innretningen. Modifikasjoner av prosessanlegget på Åsgard A-innretningen er derfor ikke nødvendig.

Lenke:

Lenke: Informasjon om Åsgard (Statoils nettsted)

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss