Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av West Alpha for produksjonsboring på Kristin

Statoil ASA (Statoil) har fått samtykke til bruk av den flyttbare innretningen West Alpha til boring av produksjonsbrønnene 6506/11-N-2 H og 6506/11-N-3 AH på Kristinfeltet.


Boringen på Kristin vil vare i ca 90 dager.

West Alpha opereres av Seadrill Offshore AS, Stavanger. Innretningen fikk (SUT) i desember 2001.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss