Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av West Navigator på Ormen Lange

A/S Norske Shell (Shell) har fått samtykke til bruk av den flyttbare innretningen (boreskip) West Navigator til produksjonsboring av seks brønner på Ormen Lange.


Samtykket gjelder produksjonsboring på Ormen Lange fase II, brønnene 9-14 (6305/8-A-4H, 6305/8-A-5H, 6305/8-A-8H, 6305/5-B-4H, 6305/5-B-5H og 6305/5-B-8H).

Shell forventer at boringen vil vare i ca 90 dager per brønn.

West Navigator

West Navigator (tidligere West Navion, bildet) eies og opereres av Seadrill. Boreinnretningen var den første som fikk Oljedirektoratets (19.9.2000).

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss