Gå til hovedinnhold

Samtykke til disponering av Frøy vanninjeksjonsrørledning

Petroleumstilsynet har gitt Total E&P Norge AS (Total) samtykke til disponering av Frøy vanninjeksjonsrørledning ved nedgraving.


Produksjonen fra Frøyfeltet startet i mai 1995 og ble stanset i mars 2001.

Lokasjon Frøy vanninjeksjonsrørledning

I forbindelse med avslutningsplanen for feltet, ble partene blant annet enig om at den vestlige halvdelen (18 kilometer) av 16'' vanninjeksjonsrørledningen mellom Frigg og Frøy (kartet) blir gravd ned.

Nedgravingen vil bli utført fra flerbruksskipet Polar Queen (bildet t.v.) som opereres av Rieber Shipping AS i Bergen.

Polar Queen og T600

Skipet vil blant annet sjøsette og bruke en innretning av typen "T600 Supertrencher-II" (bildet t.h.) for gravinga. Alt arbeid vil foregå uten bruk av dykkere.

Nedgravingen skal være avsluttet innen utgangen av året 2005.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss