Gå til hovedinnhold

Samtykke til gjennomføring av bemannede undervannsoperasjoner på Volve

Statoil ASA har fått samtykke til gjennomføring av bemannede undervannsoperasjoner i forbindelse med installasjonsarbeider på Volvefeltet.


Volve er et oljefelt som ligger i Sleipnerområdet i Nordsjøen. Utbyggingen planlegges å skje gjennom installasjon av en oppjekkbar innretning med bore- og prosessfasiliteter, knyttet opp mot en permanent flytende innretning (lagerskip).

Seaway OspreyRåoljen fra feltet vil etter prosessering bli transportert til lagerskipet, mens gassen vil bli eksportert til Sleipner A-innretningen for prosessering og videre transport.

Utbyggingen foregår i løpet av 2006 og 2007, og dykkeoperasjonene vil bli utført i juli-august 2006 av entreprenørselskapet Acergy A/S med dykkerfartøyet DSV Seaway Osprey (bildet). Arbeidet består av oppkopling av forankringsutstyr samt oppkopling av fleksible rør.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss