Gå til hovedinnhold

Samtykke til gjennomføring av BUO på Ekofiskfeltet

ConocoPhillips Skandinavia AS har fått samtykke til å utføre bemannede undervannsoperasjoner (BUO) på Ekofisk.


Samtykket gjelder undervannsoperasjoner i forbindelse med utskifting av eksisterende 24" oljerørledning mellom Eldfisk 2/7-B og Ekofisk 2/4-J.

Acergy Osprey (kilde: Acergy)

Undervannsoperasjonene vil bli utført av oljeserviceselskapet ACERGY med dykkerfartøyet "Acergy Osprey" (bildet).

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss