Gå til hovedinnhold

Samtykke til gjennomføring av BUO på Oseberg Sør

Norsk Hydro Produksjon AS (Hydro) har fått samtykke til gjennomføring av bemannede undervannsoperasjoner (BUO) på Oseberg Sør.


Under en inspeksjon i 2006 oppdaget Hydro sprekkdannelser i noen lederørsføringer på Oseberg Sør. Selskapet har søkt om samtykke til å utføre reparasjoner/sikring av føringene ved hjelp av overflatebasert dykking fra lett dykkebåt "Risøy Jr." med "Far Saga" som moderfartøy.

Risøy Jr. and Far Saga

Lett dykkebåt "Risøy Jr." og moderfartøy "Far Saga"

Vi har gitt samtykke til BUO 13.7.2007. Operasjonen er planlagt igangsatt i uke 31 og vil ha en varighet på ca 10 dager.

Dykkingen vi foregå i en dybde på opp til 10,5 meter.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss