Gå til hovedinnhold

Samtykke til lete- og produksjonsboring på Vargfeltet

Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt Talisman Energy Norge AS (Talisman) samtykke til gjennomføring av leteboring og bruk av den flyttbare innretningen Mærsk Giant for produksjonsboring på Varg.


Mærsk Giant (kilde: Maersk)Samtykket gjelder boring av to letebrønner, tre produksjonsbrønner samt vedlikehold av eksisterende brønner på Varg.

Mærsk Giant (bildet) er en oppjekkbar flyttbar boreinnretning som eies og opereres av A.P. Møller-Mærsk Gruppen.

Innretningen er bygget i Japan hos Hitachi, ferdigstilt i 1986. Mærsk Giant kan operere i opp til 107 m vanndyp og har plass til 87 personer.

Innretningen fikk (SUT) i februar 2002.

Planlagt oppstart av aktivitetene er midten av juni, og hver av aktivitetene vil ha en varighet på ca 60 dager.

Lenke:

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss