Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring av brønn 6302/6-1

Statoil ASA har fått samtykke til leteboring på blokk 6302/6 med den flyttbare innretningen Eirik Raude.


Brønn 6302/6-1 er en dypvannsbrønn med et vanndyp på 1262 meter og vil bli boret som en vertikal letebrønn. Formålet med operasjonen er å undersøke hydrokarbonpotensial i sandstein av Dan alder i nedre del av Tang formasjonen.

Lokasjonskart (kilde: Statoil)Brønnen tilhører utvinningstillatelse 251 og ligger omtrent 250 kilometer vest for Kristiansund. Avstanden til Ormen Lange er 120 km (se illustrasjonen).

Aktiviteten har en estimert varighet på 76 dager. Det er ikke besluttet om brønnen skal testes. Den vil bli permanent tilbakeplugget og forlatt.

Eirik Raude eies og opereres av Ocean Rig A/S. Innretningen fikk samsvarsuttalelse 15. september 2004. (Lenke)

Samtykket er gitt under følgende forutsetninger og vilkår:

  • Statoil skal foreta innsamling av meteorologiske og oseanografiske data og rapportere disse dataene fra Eirik Raude i henhold til forskrift om helse, miljø og sikkerhet (rammeforskriften) § 25.

  • Før en går inn i forventede hydrokarbonholdige lag skal Statoil ha oversendt til Petroleumstilsynet en vurdering av skredfaren i området. Vurderingen skal også dekke tilfeller der hydrokarboner ved en utilsiktet hendelse strømmer inn i sandlag og øke poretrykket der.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss