Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring av tre brønner i Barentshavet

Petroleumstilsynet har gitt Eni Norge samtykke til leteboring med Eirik Raude til boring av tre brønner nær funnet 7722/7-1 Goliat i Barentshavet.


De tre brønnene er 7122/7-3, 7122/7-4 og 7122/7-5 i utvinningstillatelse 229.

Eni Norge AS er operatør og har en andel på 65 prosent. Rettighetshavere er Statoil (20 prosent) og Det norske Oljeselskap (15 prosent).

De tre brønnene er lokalisert nordvest for Hammerfest og minste avstand til land er 48 km. Brønnene er planlagt boret med den halvt nedsenkbare boreinnretningen "Eirik Raude".

Leteboringen er planlagt å vare i cirka 130 dager, og tidligst mulige oppstart er 19. august 2005. Det kan bores i oljeførende lag i perioden fra 1. september 2005 til 15. januar 2006.

Vårt vedtak bygger på Eni Norge AS innsendte søknad med tilleggsdokumentasjon som viser at de planlagte operasjonene kan gjennomføres i henhold til gjeldende regelverk.

Samtykket er gitt under forutsetninger som fremgår i samsvarsuttalelsen (SUT) for Eirik Raude, utstedt 15.9.2004 med de forpliktelser SUT medfører for reder og operatør.

Lenker:

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda
E-post: inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064