Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring i Norskehavet

Eni Norge AS (Eni) har fått samtykke til leteboring av brønn 6607/2-1 med den flyttbare innretningen Transocean Leader.


Brønn 6607/2-1 tilhører utvinningstillatelse 329 med Eni som operatør. Øvrige rettighetshavere er DONG Norge AS, Gaz de France Norge AS og Petoro AS.

Brønnlokasjon 6607/2-1

Brønnlokasjon

Brønnen har følgende koordinater: 66º 49' 20,18'' N, 7º 22' 15,50'' Ø. Vanndybden på stedet er ca 860 meter. Aktiviteten har en estimert varighet på 41 dager.

Transocean Leader er en halvt nedsenkbar flyttbar boreinnretning som eies og opereres av Transocean Offshore (North Sea) Ltd. Den ble levert i 1987 fra Hyundai Heavy Industries i Korea.

Innretningen fikk Petroleumstilsynets (SUT) i desember 2004.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss