Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Eirik Raude i Norskehavet

Statoil ASA har fått samtykke til gjennomføring av leteboring med den flyttbare innretningen Eirik Raude i Norskehavet.


Eirik Raude skal bore letebrønn 6403/6-1 som ligger 245 kilometer nordvest for Kristiansund N (kartet). Brønnen tilhører utvinningstillatelse 322.

Lokasjon brønn 6403/6-1

Planlagt borestart er medio mars 2006. Boreoperasjonen har en estimert varighet på 88 dager. Det er ikke besluttet om brønnen skal testes. Brønnen vil bli permanent tilbakeplugget og forlatt.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss