Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Mærsk Gallant

ConocoPhillips Skandinavia AS (ConocoPhillips) har fått samtykke til leteboring av brønn 2/9-4 med den flyttbare innretningen Mærsk Gallant.


Brønnen tilhører utvinningstillatelse 273 og ligger i den sørlige Nordsjøen på 70 m dyp ca 263 km fra nærmest land som er Rauna i Vest-Agder fylke (kartet).

Location of the well

I følge planen vil ConocoPhillips starte boringen etter at Mærsk Gallant har avsluttet nåværende aktivitet på North Ekofisk 2/4-20 (lenke).

Varigheten av boringen er ca 235 dager.

Mærsk Gallant opereres av Maersk Contractors Norge A/S. Innretningen fikk (SUT) i august 2002.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss